Lidt af hvert


Historisk tilbageblik på erhvervsskoleområdet


De første erhvervsskoler blev etableret i 19-trediverne. Skolerne blev oprettet af lokale fagorganisationer, men blev omkring 1960 selvejende institutioner. Udgifterne til skolernes bygninger og drift blev finansieret af organisationerne og elevbetaling samt støtte fra det offentlige.

Lovmæssigt var erhvervsuddannelsesområdet på Færøerne frem til 1979 et dansk anliggende og blev som sådan finansieret af den danske statskasse. I 1979 overtog de færøske myndigheder det administrative ansvar for området og skolerne modtog som selvejende institutioner øremærkede tilskud fra statskassen.
I 1988 ændredes statsstøtten til et bloktilskud, og kom erhvervsskolerne fra da af på den færøske finanslov. I sommeren 2002 blev hele skole- og undervisningsområdet overtaget af de færøske myndigheder. Dette betød at al lovgivning m.v. på skole- og uddannelsesområdet blev et rent færøsk anliggende.

I slutningen af 1998 vedtog Lagtinget Lov om Erhvervsuddannelser - lov nr. 94 fra 29. desember 1998 med senere ændringer.
Læs mere på siden "Aftaler med danske/nordiske myndigheder" om undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet.

 

Tilgangen til lærlingeuddannelserne
På siden "Kunning" og "Lærlingatilgongd" (Tilgang af lærlinge) på vores hjemmeside kan man se tilgangen af lærlinge siden 1998. Herfra kan man på siden "Sáttmálar í gildi" se det samlede antal aktive uddannelsesaftaler.
Som det fremgår af opgørelsen, har antallet af uddannelsesaftaler de sidste 4 år ligget omkring de 300.

Love og regler
De love og regler som findes på erhvervsskole- og erhvervsuddannelsesområdet kan ses på hjemmesiden "Lógir og reglur" (Love og regler). De er selvfølgelig på færøsk.

Blanketter
Der anvendes en del blanketter, som lærepladser, lærlinge og skoler skal udfylde. Disse kan ses og hentes på hjemmesiden "Oyðubløð" (Blanketter).

Den fjerde blanket "Lønarendurgjald til ferðagjald til lærupláss" (Lønrefusion og rejsegodtgørelse) er en blanket, som de danske skoler skal udfylde og underskrive, hvis en lærling tager skoleophold på en dansk erhvervsskole i forbindelse med læren.