Aftaler


 

Erhvervsuddannelserne på Færøerne har hjemmel i Lagtingslov nr. 94 fra 29. desember 1998 med senere ændringer. Færøske lærlinge indgår derfor en færøsk uddannelsesaftale (lærekontrakt) i.h.t. til nævnte lov. På Færøerne er skoledelen i erhvervsuddannelserne kun inden helt få uddannelser. I henhold til færøsk bek. af 13. maj 2002 om optagelse i skole m.v. er der fastsat, hvilke erhvervsuddannelser skolerne på Færøerne er godkendt til at have undervisning i. Disse uddannelser er i.h.t. nævnte bekendtgørelse følgende:
 • bygningssnedker
 • tømrer
 • elektriker
 • havbrug
 • fiskeindustri
 • automekaniker
 • maskinarbejder
 • metalsmed
 • plade- og konstruktionsmed
 • rustfast kleinsmed
 • rørsmed
 • stålskibssmed
 • administration
 • it-administration
 • frisør
Derudover er skolerne ifølge nævnte bekendtgørelse godkendt til at have undervisning i 1. skoleperiode i følgende uddannelser:
 • maskinsnedker
 • møbelsnedker
 • skibssnedker
 • træskibssmed
 • automatikmekaniker
 • datamekaniker
 • elektromekaniker
 • elektronikmekaniker
 • radio- og tv-mekaniker
 • autoelektromekaniker
 • bilpladesmed
 • entreprenørmaskinemekaniker
 • lastbilmekaniker
 • cykel- og motorcykelmekaniker
I uddannelser hvor skoledelen ikke er etableret på Færøerne, tager de færøske lærlinge skoledelen på en dansk erhvervsskole. I.h.t. dansk bekendtgørelse nr. 38 af 3. juli 2003 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., er der i § 11, stk. 2 og 3 fastsat således:

Stk. 2. Elever fra Færøerne og Grønland, der som led i færøske eller grønlandske erhvervsuddannelser deltager i skoleundervisning, som efter aftale mellem uddannelsesmyndighederne på Færøerne eller Grønland og institutionen er tilrettelagt i henhold til lov om erhvervsuddannelser, indgår i institutionens opgørelse af årselever på samme måde, som hvis de havde været elever i en dansk erhvervsuddannelse.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for undervisning, hvortil statskassen har ydet tilskud til Færøerne eller Grønland efter andre regler.